Про відділ

Зав.відділом – чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Черемних Олег Костянтинович
Штат: 14 осіб, з них 3 доктори наук, 9 кандидатів наук, 1 магістр

Наукова діяльність відділу космічної плазми ІКД спрямована на вивчення фізичних явищ у ближньому космосі та дослідження процесів у космічній плазмі, а саме:

 • дослідження і моделювання фізичних проявів сонячної активності: корональних викидів маси, плазмових конфігурацій, динамічних струмин плазми і т.д.;
 • розробка аналітичних та числових моделей взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі;
 • дослідження колективних процесів (хвильові та турбулентні процеси, нелінійні структури, перез’єднання магнітних силових ліній і т.д.) в іоносферній, магнітосферній та сонячній плазмі;
 • дослідження явищ в іоносферній плазмі, викликаних глобальними процесами в атмосфері;
 • вивчення механізмів генерації та еволюції геліомагнітного поля;
 • створення нових методів обробки даних з космічних апаратів та наземних спостережень;
 • вивчення фізико-хімічних процесів в умовах мікрогравітації.

Найбільш вагомі результати:
фундаментальні

 • модель електромагнітного каналу поширення енергії в системі «літосфера-атмосфера-іоносфера-магнітосфера»;
 • теорія ультранизькочастотних МГД-збурень в магнітосфері;
 • моделі сонячної спікули і коронального викиду маси;
 • розвиток теорії акустико-гравітаційних хвиль в іоносфері Землі;
 • моделі МГД процесів в атмосфері Сонця;
 • теорія і модель конвективних процесів в умовах мікрогравітації при кристалізації речовин;
 • модель процесу зарядки мікрогранул в пиловій космічній плазмі.

прикладні:

 • участь в розробці та створенні кріогенного прецизійного гравіметра з оптичною реєстрацією інформації;
 • участь в підготовці космічних експериментів «Кольцо», «Коронас-Фотон», «Морфос», «Вибро»;
 • координація наукових експериментів українських вчених на борту Міжнародної космічної станції в 1999-2004 рр.;
 • розробка методик обробки даних вимірювань з космічних апаратів;
 • розробка наукової програми НАНУ з сонячно-земних зв’язків;
 • організація і проведення Української конференції з космічних досліджень (2000 – 2006 рр.);
 • Організація і проведення Британо-Україно-Іспанської конференції з фізики Сонця і космічних досліджень (2011, 2013, 2015, 2017 рр.).