Магнітна гідродинаміка

6_MHDУ галузі магнітної гідродинаміки відділ провадить роботи в трьох напрямках:
– конвективні течії в установках спрямованої кристалізації в умовах космічного експерименту;
– вивчення стійкості циліндричної і сферичної течій Куета;
– струминні течії в сонячній короні та навколоземному просторі

У першому напрямку були проведені дослідження, зв’язані з впливом вібрації космічного апарату на стійкість фронту кристалізації. Знайдені умови, при яких вібрація викликає конвективну течію і забруднення кристалу домішками, запропонований метод додаткової очистки вирощуваних кристалів з допомогою локальних імпульсів теплової енергії. Роботи з виникнення конвекції у приграничному шарі послужили створенню математичних моделей викидів коронарної маси з магнітних силових трубок, що виступають з хромосфери в корону Сонця.

У другому напрямку були побудовані моди вторинної полоїдальної течії, що виникають при втраті стійкості основного тороїдального обертання, і знайдені їх інкременти. Побудовано течію в’язкої рідини в сферичному шарі між диференційно обертовими границями. Встановлено, що течія складається з внутріоб’ємної течії і трьох приграничних шарів: на внутрішній і зовнішній границях і внутріоб’ємного приекваторіального граничного шару.

У третьому напрямку отримані нові рівняння для стаціонарних двовимірних течій в магнітному полі, в яких незалежними змінними служать функція струму і функція магнітного потоку. На основі цих рівнянь досліджені структурні течії плазми в ортогональному магнітному полі. Отримані розв’язки можуть служити однією з можливих математичних моделей сонячного вітру. Проводяться дослідження структурних течій в магнітному диполі Землі.