Фізика плазми

5_Plasma_PysicsПлазма – квазинейтральний газ заряджених і нейтральних частинок, основні властивості якого визначаються колективною взаємодією заряджених частинок.

Для чого потрібно вивчати плазму?

– Тому, що більша частина спостережуваної речовини у Всесвіті перебуває у стані плазми.
– Тому, що Сонце, сонячний вітер, магнітосфера та іоносфера є плазмовими утворами.
– Тому, що вона має широке практичне застосування: керований термоядерний синтез, МГД-генератори, плазмові двигуни, газові розряди і т.д.
– Тому, що вона тісно пов’язана з такими галузями науки як астрофізика, фізика Сонця, фізика сонячно-земних зв’язків, геофізика.

Методи дослідження фізики космічної плазми

– Прямі і дистанційні вимірювання з допомогою КА.
– Наземні спостереження.
– Лабораторні дослідження.
– Теорія і моделювання.

Напрямки досліджень

– Рівновага плазми.
– Нестійкість плазми.
– Стаціонарний рух плазми.
– Пилова плазма.

Результати

– Досліджена стійкість плазми в токамаках і стеллараторах.
– Досліджена рівновага плазми з течією в циліндричному плазмовому шнурі і в токамаках.
– Побудована теорія квазижолобкових мод в тороїдальних магнітних пастках.
– Отримані дисперсійні співвідношення для задачі Сайдема.
– Вивчено вплив високоенергетичних частинок на ГАМ моди в стеллараторі і на балонні моди в токамаці.
– Досліджені МГД-моди в плазмових магнітних трубках з вільною границею.
– Досліджена релаксація плазми з течією в гравітаційних полях.
– Досліджено розподіл заряду на пилових частках космічної плазми.
– Досліджені турбулентні процеси в сонячній і магнітосферній плазмі.