Магнітосфера

2_Magnetosphere

Магнітосфера являє собою частину простору довкола Землі, де всі фізичні процеси керуються геомагнітним полем.

Для чого потрібно вивчати магнітосферу?

– Тому, що вона існує
– Тому, що вона тісно пов’язана з такими галузями науки як астрофізика, фізика Сонця, фізика плазми, геофізика та атомна фізика.
– Тому, що таке вивчення має широке практичне застосування, значення якого буде зростати в міру освоєння людством космічного простору.
– Тому, що її вивчення сприяє зміцненню міжнародного співробітництва.

Методи дослідження

– Прямі (in situ) і дистанційні вимірювання з допомогою КА
– Наземні спостереження
– Аналіз даних
– Теорія і моделювання

Напрямки досліджень

– Хвильові процеси в магнітосфері.
– Рівновага магнітосферної плазми.
– Рух високоенергетичних часток у магнітосфері.
– Взаємодія сонячного вітру з магнітосферою.

Результати

– Побудована теорія жолобкових і балонних мод поперечно-дрібномасштабних УНЧ коливань магнітосферної плазми.
– Досліджена трансформація МГД-хвиль в магнітосферній плазмі.
– Розроблена модель магнітостатичної рівноваги магнітосферної плазми.
– Досліджено вплив пітч-кутового розсіювання на розподіл протонів у радіаційних поясах.
– Вивчені механізми генерації збуреннями в сонячному вітрі хвильових явищ у магнітосфері.