Маслова Наталія Василівна

masl

Молодший науковий співробітник, інженер-теплофізик, патентознавець

Маслова Н.В. закінчила теплоенергетичний факультет НТУУ «Київський політехничний інститут» за фахом “теплофізика” (1974 р). Другу освіту отримала в Центральному інституті підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців народного господарства в галузі патентної роботи за фахом патентознавство, спеціалізація “патентна експертиза” (1986 р.). З 1974 по 1988 рр. працювала в Науково-дослідному інституті будівельних конструкцій Держбуду СРСР, лабораторія будівельної фізики, на посаді інженера, старшого інженера. Брала участь в розробці та дослідженнях теплофізичних властивостей нових матеріалів і конструкцій для об’єктів нафтогазового комплексу. З 1988 по 1996 рр. працювала в Інституті кібернетики НАН України у відділі надпровідних керованих динамічних систем на посаді старшого інженера, математика. З 1996 р. і до теперішнього часу – математик, провідний інженер, головний спеціаліст, молодший науковий співробітник відділу космічної плазми Інституту космічних досліджень НАНУ-ДКАУ. Брала участь в підготовці «Довготермінової програми спільних російсько-українських експериментів і технологічних досліджень на РС МКС», науково-методичному і організаційно-координаційному супроводі програми, розробці заходів, спрямованих на підвищення якості наземної підготовки космічних експериментів, у тому числі розробці спільно з ЦНІІМАШ ряду нормативно-технічних документів, скерованих на покращення наземного етапу підготовки спільних космічних експериментів на РС МКС і розмежування прав на отримувану інформацію та її поширення, створенні спільно з ЦНІІМАШ банку данных про спільні російсько-українські космічні експерименти на РС МКС, підготовці аналітичних матеріалів для Загальнонаціональної космічної програми України (2003-2007), Загальнонаціональної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008-2012 рр. Брала участь в розробці програми “Космічна погода” і розробці вимог до системи “Космічна погода”. Нині – учасник науково-дослідних робіт з тематики відділу, в тому числі : дослідження і математичне моделювання фізичних процесів у геліосферній плазмі; моделювання, оцінка і підтримка прийняття рішень в інтересах реализації перспективних космічних програм. Зокрема, вона брала участь у розробці програми “Космічна погода” і створенні інформаційної системи “Космічна погода”.

 

Телефон: +38 044 5263695

EMail_Maslova