Кришталь Олександр Нектарійович

Kryshtal-1

Провідний науковий співробітник, доктор фіз.-мат.наук. Докторська дисертація “Дрібномасштабні нестійкості хвиль в передспалаховій плазмі петель в активній області Сонця”

1973-1976 – аспірантура Інституту теоретичної фізики;

1976-1981 – інженер відділу математичних проблем фізики інституту фізики АН УРСР;

1981 – 26 травня захистив кандидатську дисертацію за темою «Деякі проблеми надщільних конфігурацій ідеальної рідини, що обертаються, в загальній теорії відносності»;

1981-1985 – младший науковий співробітник відділу математичних проблем фізики Інститутут геофізики АН УССР;

1985-1987 – старший науковий співробітник відділу електро- і радіовимірювань УкрЦСМ;

1987-2016 – старший науковий співробітник відділу фізики космічної плазми ГАО НАН України (2008-2016 – завідувач відділу);

2016 – провідний співробітник відділу космічної плазми ІКД НАН України.

 

Вибрані публікації:

  1. Kryshtal A. N.Gerasimenko S. V.Voitsekhovska A. D. “Oblique” Bernstein modes in solar preflare plasma: Generation of second harmonics // Advances in Space Research. .- 2012. – V. 49, Issue 4- P. 791-796.
  2. Kryshtal A., Gerasimenko S., Voitsekhovska A., Fedun V. The ion-acoustic instability in the pre-flare plasma near the loop footpoints at solar active regions // Ann. Geophys. – 2013.- Volume 31, Issue 12. – P.2193-2200
  3. Kryshtal A., Gerasimenko S., Voitsekhovska A. Small-scale Langmuir wave instability in preflare chromospheres of solar active region // Astrophys. and Space Sci. – 2014.-349, N 2.- Р. 637-646
  4. A.N. Kryshtal, Fedun V., S.V. Gerasimenko, A.D. Voitsekhovska. “Oblique” Bernstein mode generation near the upper-hybrid frequency in solar pre-flare plasma // Solar Phys. – 2015. – 290, №11. – P.3331-3341.