Жук Ігор Теодорович

Старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук

 • Закінчив у 1972 р. фізичний факультет Львівського держуніверситету, кафедру теоретичної фізики. Дипломну роботу виконав в Інституті теоретичної фізики Академии наук України (Київ), науковий керівник – академік АН УРСР А.З.Петров.
 • 1972 – 1975 – аспірантура у відділі теорії відносності та гравітації ІТФ, науковий керівник проф. К.А.Пірагас.
 • 1972 – 1975 – робота в складі експериментальної групи детектора гравітаційних хвиль типу Вебера (ІТФ – УкрЦСМ), науковий керівник експерименту проф. К.А.Пірагас.
 • 1977 – 1992 – разом з відділом теорії теорії відносності та гравітації перейшов працювати з ІТФ АН УРСР в Український центр стандартизації та метрології (УкрЦСМ). Після ліквідації відділу працював у науково-дослідному відділі фізико-хімічних вимірювань.
 • 1990 – захистив кандидатську дисертацію «Дослідження руху пробних тіл в гравітаційному полі релятивістських об’єктів», науковий керівник – проф. К.А.Пірагас.
 • З 2008 г. – старший науковий співробітник ІКД НАНУ/НКАУ.

Research Gate profile

 

Вибрані публікації.

 • Krivenko O.P., Pyragas K.A., Zhuk I.T. On the second integrals of geodesics in the Kerr field //Astrophysics and Space Science, – 1976, – 40, – p. 39-61.
 • Жук И.Т. К вопросу об устойчивости решения Шварцшильда относительно малых возмущений // Препринт ИТФ-77-90Р, – Киев, 1977.
 • Жук И.Т., Пирагас К.А. Движение частиц в поле Керра с флуктуирующими возмущениями // Известия вузов. Физика. – 1982, – 4, – с. 77-82.
 • Пирагас К.А., Жданов В.И., Жданова В.В., Жук И.Т. Распространение света в слабом гравитационном поле стохастической системы точечных источников // Известия вузов. Физика. – 1986, – 12, – с. 79-83.
 • Pyragas K.A., Kudriavtsev A.N., Zhuk I.T. The charged particle in the magnetosphere of a rotating neytron star // Astrophysics and Space Science, – 1989, – 154, – p. 7-20.
 • Vaičiunene L., Zhuk I.T., Pyragas K.A. Qualitative behaviour of the trajectories of test bodies in the five-dimensional spherically-symmetric gravitational field // Astrophysics and Space Science, – 1990,  – 163, – p. 255-263.
 • Жук И.Т. Устойчивость движения пробных тел в сферически-симметричных полях шести и семи измерений // Reports of International symposium “Motion of test bodies in the relativistic gravitational theory”, – Vilnius, 1990, – p. 26-27.
 • Парновский А.С., Ермолаев Ю.И., Жук И.Т. Космическая погода: история исследования и прогнозирование // Космічна наука і технологія. – 2010. – т. 16, № 2. – С. 90-99.
 • А. С. Парновский, А. Ю. Полонская, В. Н. Шевченко, И. Т. Жук. Регрессионное моделирование индексов aP и KP: первые результаты // Космічна наука і технологія. (в друці).
 • О. К. Черемних, В. В. Гримальський, І. Т. Жук, О. Л. Івантишин, В. Н. Івченко, Л. В. Козак, В. В. Кошовий, В. П. Мезенцев, М. Е. Мельник, Р. Т. Ногач, Ю. Г. Рапопорт, Ю. О. Селіванов. Експериментальні та теоретичні дослідження штучної акустичної модифікації атмосфери та іоносфери // Космічна наука і технологія. – 2015. – Т. 21. № 1, – С. 48–53.
 • Bespalova, A. Fedorenko, O. Cheremnykh, I. Zhuk. Satellite observations of wave disturbances caused by moving solar terminator // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics – 140 (2016) – p. 79–85

EMail_Zhuk2017