Войцеховська Анна Дмитрівна

Ania_V

Старший науковий співробітник, кандидат фіз.-мат.наук, кандидатська дисертація “Трансформація та нелінійна взаємодія хвиль в космічній плазмі” за спеціальністю 01.03.03 – Геліофізика і фізика Сонячної системи

1999 – закінчила фізичний факультет Київського національного університету, кафедра квантової теорії поля;

2000–2003 – аспірантура відділу фізики космічної плазми ГАО НАНУ;

2004 – захистила кандидатську дисертацію “Трансформація і нелінійна взаємодія хвиль в сонячній атмосфері та в космічній плазмі” за спеціальністю 01.03.03 – Геліофізика і фізика Сонячної системи, науч. керівник Юхимук А.К.

2003–2004 молодший науковий співробітник відділу фізики космічної плазми ГАО НАНУ

2004–2016 науковий співробітник відділу фізики космічної плазми ГАО НАНУ

2016 – старший науковий співробітник відділу фізики космічної плазми ГАО НАНУ

з 2016 – старший науковий співробітник відділу космічної плазми ІКД НАН України

Вибрані публікації:

  1. Kryshtal A. N.Gerasimenko S. V.Voitsekhovska A. D. “Oblique” Bernstein modes in solar preflare plasma: Generation of second harmonics // Advances in Space Research. .- 2012. – V. 49, Issue 4- P. 791-796.
  2. Kryshtal A., Gerasimenko S., Voitsekhovska A., Fedun V. The ion-acoustic instability in the pre-flare plasma near the loop footpoints at solar active regions // Ann. Geophys. – 2013.- Volume 31, Issue 12. – P.2193-2200
  3. Kryshtal A., Gerasimenko S., Voitsekhovska A. Small-scale Langmuir wave instability in preflare chromospheres of solar active region // Astrophys. and Space Sci. – 2014.-349, N 2.- Р. 637-646
  4. A.N. Kryshtal, Fedun V., S.V. Gerasimenko, A.D. Voitsekhovska. “Oblique” Bernstein mode generation near the upper-hybrid frequency in solar pre-flare plasma // Solar Phys. – 2015. – 290, №11. – P.3331-3341.

 

 EMail_Voitsekhovska