Грант УНТЦ 6060 «Теоретичні та експериментальні дослідження резонасних явищ в плазмі ближнього космосу» (2015-2017)

ParnВ проекті теоретично та експериментально досліджено резонансні хвильові моди в магнітосфері та іоносфері Землі. Резонансні низькочастотні коливання визначають загальну стійкість магнітосферної плазми та контролюють колективні процеси в ній. Зокрема, як слідує з даних космічних апаратів, такі процеси відповідальні за генерацію вибухових процесів в навколоземній плазмі та на Сонці.

Були розроблені моделі резонансних хвильових явищ в магнітосфері та іоносфері Землі. Теоретично досліджено УНЧ резонансні моди магнітосфери при різних реалістичних конфігураціях магнітного поля. Проведений аналіз показує, що у плазмі скінченного тиску у магнітному полі Землі за наявності резонансної швидкої магнітозвукової хвилі можуть виникати альфвенівські моди із дискретним спектром, тобто моди, замкнені у резонатори поперек магнітних оболонок. Такі резонатори можуть можуть спостерігатися в районі кільцевого струму або поблизу зовнішньої кромки плазмопаузи. Для верифікації моделей УНЧ-хвиль в магнітосфері Землі використовувались спостережні дані з космічних апаратів і наземних спостережень мережі наземних радарів. Для МГД-хвиль у сонячних магнітних трубках використовувалося співставлення з даними математичного моделювання, проведеного британськими колегами.