Відділ космічної плазми

Зав.відділом – д.ф.-м.н., проф. Черемних Олег Констянтинович
Штат: 11 осіб, з них 2 доктори наук, 7 кандидатів наук, 1 магістрНаукова діяльність відділу космічної плазми ІКД спрямована на вивчення фізичних явищ у ближньому космосі та дослідження процесів у космічній плазмі, а саме:

 • дослідження і моделювання фізичних проявів сонячної активності: корональних викидів маси, плазмових конфігурацій, динамічних струмин плазми і т.д.;
 • розробка аналітичних та числових моделей взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі;
 • розробка аналітичних та числових моделей взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі;
 • розробка моделей для створення інформаційних систем прогнозування космічної погоди;;
 • дослідження зв'язку комплексу параметрів сейсмічної зони з рядом іоносферних структур по каналу АГХ;
 • дослідження колективних процесів (хвильові процеси, нелінійні структури, аномальний транспорт, перез'єднання магнітних силових ліній і т.д.) в іоносферній та магнітосферній плазмах;
 • дослідження явищ в іоносферній плазмі, викликаних процесами в атмосфері та літосфері Землі;
 • дослідження фізичних процесів, що протікають в космічнійй пиловій плазмі;
 • вивчення конвективних механізмів генерації та еволюції гео- і геліомагнітного полів;
 • науковий супровід космічних експериментів Національного космічного агентства України;
 • створення нових інформаційних технологій обробки даних з космічних апаратів;
 • вивчення фізико-хімічних процесів в умовах мікрогравітації.

Найбільш вагомі результати:
фундаментальні

 • модель електромагнітного каналу поширення енергії в системі «літосфера-атмосфера-іоносфера-магнітосфера»;
 • теорія поперечно-дрібномасштабних МГД-збурень в магнітосфері;
 • моделі сонячної спікули і коронального викиду маси;
 • аналітичні та числові моделі динаміки високоенергетичних частинок в навколоземному космічному просторі;
 • визначені хвильоводні властивості стискуваної атмосфери для АГХ;
 • модель МГД процесів для пояснення генерації магнітного поля Землі;
 • теорія і модель конвективних процесів в умовах мікрогравітації при кристалізації речовин;
 • аналітичний опис процесу зарядки мікрогранул в пиловій космічній плазмі.
прикладні:
 • участь в розробці та створенні кріогенного прецизійного гравіметра з оптичною реєстрацією інформації;
 • участь в підготовці космічних експериментів «Кольцо», «Коронас-Фотон», «Морфос», «Вибро»;
 • координація в 1999-2004 рр. наукових експериментів українських вченых на борту Міжнародної космічної станції;
 • участь в роботах по створенню GRID-технологій для обробки даних з космічних апаратів;
 • розробка наукової програми НАНУ з сонячно-земних зв'язків;
 • організація і проведення українських конференцій з космічних досліджень.